• Šaty na promócie
    Oblečenie

    Šaty na promócie

    Návšteva auly pre študenta vysokej školy patrí určite medzi najvýznamnejšie okamihy štúdia. Tá posledná je bezkonkurenčne najradostnejšia s viacerých dôvodov. Vchádza do nej z noblesou už nie študent, ale absolvent.