• Rohové kuchyne
    Kuchyne

    Rohové kuchyne

    Aj keď súčasným trendom v bývaní sú otvorené bytové priestory, väčšinou sa při rekonštrukcii musíme spokojiť so samostatnou kuchyňou. Avšak, aj pokiaľ máme malú kuchyňu, aj tá môže byť velkorysá, v prípade že je zariadená tak, aby plnila funkciu a zároveň bola príjemná.