• Soňa obuv
    Obuv

    Soňa obuv

    Je málo firiem na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výrobou obuvi. Jedna z nich hneď po zmene režimu vznikla v Partizánskom. Zameriavala sa výlučne na výrobu obuvi a doplnkov v oblasti veľkoobchodu.