• Obuv Partizánske
    Obuv

    Obuv Partizánske

    Na našom rozlohou maličkom Slovensku bol v minulosti rozšírený priemysel rôznych odvetví. Jednou z hlavných dôvodov prosperity bola povestná slovenská pracovitosť. Nebolo to inak ani v kožiarskom priemysle, z ktorého sa začala odvíjať aj výroba obuvi založená v mestách Bardejov či Partizánske.