• Kúpeľnové poličky
    Poličky

    Kúpeľnové poličky

    Určite sa nenájde kúpeľňa, na ktorej stenách nevisí zopár políc. Tie slúžia na odkladanie, ale väčšina dnešných typov slúžia aj ako dekorácia. Keďže kúpeľňa často neslúži len jednému členovi domácnosti je namieste, aby mal každý svoj odkladací priestor na osobné veci.