• Ministerstvo obrany
    Právo

    Ministerstvo obrany

    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy. Jeho sídlo sa nachádza v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave na adrese Kutuzovova 8, (poštové smerovacie číslo 832 47 – Bratislava). Činnosť ministerstva obrany je upravovaná zákonom číslo 575/2011 Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.